Vapaalla tyylillä taitajaksi

Sanna Eulenberger kertoo kirjastaan Vapaalla tyylillä taitajaksi Tarina kirjan takana -sarjassa:

”Isä, miten meret syntyivät? Mikä on kamalin paikka, jossa olet koskaan käynyt?” piinasin merikarhuisääni loputtomin kysymyksin natiaisena. Tuo lapsenomainen uteliaisuus – halu ymmärtää ympäröivää maailmaa – palaa yhä kirkkaana elotulena sydämessäni.

Uteliaisuus onkin vahvin ajurini tutkimaan elämän ilmiöitä. Lopulta olinkin väistämättömän edessä: Pystyisinkö soveltamaan kaikkea omaksumaani, nivomaan eri aihealueet yhteen ja auttamaan muita löytämään kasvun ilon?

Monet meistä työelämässä mukana olevista ovat nimittäin käyneet koulunsa aikana, jolloin kokeet ohjasivat lähinnä virheiden välttämiseen ja kysymyksiin oli olemassa vain yksi oikea vastaus. Numerot kertoivat arvomme taitajina, joten kouluaikojen oppimiskokemuksista on saattanut jäädä varsin haljuja muistoja. Lisäksi meidät koulutettiin asenteella yksi ura, yksi ammatti.

Työelämä on muuttunut valtavalla vauhdilla viimeisten vuosikymmenien aikana eivätkä nuo aikoinaan kouluissa opitut toimintamallit enää päde. Itse uskon kuitenkin vahvasti, että kaikki voivat pärjätä myös tulevaisuuden työelämässä, kunhan löytävät itselleen sopivimmat kasvutyylit.

Pitää siis vain saada kasvun ilo kukoistamaan! Oppimisen mallit ovat edistyneet hurjasti vuosien saatossa. Jos ei seuraa aktiivisesti koulutusalaa, uusimmat keinot ja työkalut eivät ole välttämättä tiedossa. Myös rutiinit voivat olla hukassa, jos oppimisessa on ollut pidempiä taukoja.

Halusinkin luoda mallin, jonka avulla jokainen pystyy rakentamaan itselleen kestävän ”kasvualustan” – minkä tahansa asian oppimiseen, vapaalla tyylillä. Syntyi konsepti Kasvun purjeet. Merenkulun termistö kulkee läpi kirjan kasvun metaforana ja on samalla lakinnosto suurimman oppimisen innoittajani, merikapteeni-isäni suuntaan.
 


Sanna Eulenberger (kuvaaja: Otto Salminen)