Ymmärrä uupunutta, johda uuvuttamatta

Lari Karjula kertoo kirjastaan Ymmärrä uupunutta, johda uuvuttamatta Tarina kirjan takana -sarjassa:

Näin työni kautta paljon ymmärtämättömyyttä ja taitamattomuutta ihmisten voimavarojen johtamisessa ja uupumuksen käsittelyssä. Uupumukset tuntuivat kuitenkin olevan melkein jokaisen työpaikan ongelma ja jopa kauhu. Minulle kuitenkin näyttäytyi, että uupumusten torjunta on pitkälti ulkoistettu, usein työterveyshuollolle. Johtamisen ja organisaatiokulttuurin roolia väheksytään. Mielestäni työpaikoilta puuttuu johtajuus asiassa.

Lääkärinä ja satoja työyhteisöjä nähneenä olen kuitenkin arvioinut, että asiaa voitaisiin johtaa ja ehkäistä työpaikoilla nykyistä huomattavasti paremmin. Ihmisten ei tarvitse uupua. Uupumus on raskas asia henkilökohtaisella tasolla, mutta vahingollinen myös niin organisaatioille kuin yhteiskunnallekin.

Haluan auttaa työpaikkoja torjumaan uupumuksia. Hyöty on ennen kaikkea inhimillinen, mutta samalla myös taloudellinen. Haluan auttaa johtajia, esihenkilöitä ja työyhteisöjä rakentamaan kulttuuria, jossa ihmiset eivät uuvu. Kirjan kautta autan lukijaa vahvistamaan omaa itsetuntemustaan sekä tarjoan työkaluja tiimiläisen itsetuntemuksen vahvistamiseen. Itsetuntemus on uupumuksen torjunnan tärkein väline. Itsetuntemuksen lisäksi haluan tarjoa ajateltavaa ja ärsykkeitä johtamisen, kulttuurin ja ilmapiirin rakentamiseen. Nämä kolme tasoa: itsetuntemus, johtaminen ja kulttuuri ovat uupumuksen torjunnan välineet tässä kokonaisuudessa.

Idea syntyi oman valmennustyöni lomassa. Ideointi eteni, kun lähdin haastattelemaan uupumuksen läpikäyneitä ihmisiä. Pyrin kasvamaan ”uupumustulkiksi”, sillä en itse ole uupunut. Ideavaiheessa minulla oli mielessäni ajatus, millainen kirjasta tulee. Prosessin myötä alkuperäinen idea hioutui. Tarinat ja kohtaamiset auttoivat prosessissa paljon. Olen kiitollinen niille lukuisille ihmisille, jotka ovat antaneet aikaa minulle ja tälle aiheelle.

Kirjoittaminen itsessään ei ollut minulle tuskallista. Kirjoittaminen oli enemmän olemassa olevien ajatusten, tarinoiden ja näkemysten kirjoittamista ylös. Työläintä oli saada kokonaisuudesta ehjä, ymmärrettävä ja helposti luettava.
 

Lari Karjula (kuvaaja: Sami Aspelund)

Lari Karjula (kuvaaja: Sami Aspelund)