"Merkittävä yhteiskunnallinen ja sivistyksellinen puheenvuoro"

Keskiviikkona 6.5.2020 pidettiin Sivistys vaurautena -teoksen virtuaalinen julkistamistilaisuus. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen piti teosta merkittävänä yhteiskunnallisena ja sivistyksellisenä puheenvuorona. Hänen mukaansa kirja tarjoaa holistisen näkemyksen paremmasta maailmasta ja laajentaa ymmärrystä siitä, millainen oppiminen ja käsitys sivistyksestä edistää siihen pääsemistä.

Julkistamistilaisuudessa Sivistys vaurautena - Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa (Basam Books 2020) teoksen kirjoittajat kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta ja dosentti Arto O. Salonen sekä teoksen kuvittaja, valokuvaaja ja dosentti Ari Jaaksi, kertoivat uniikin teoksen sisällöstä ja sovelsivat kirjan tarjoamia ratkaisuja Korona-aikaan. Kommenttipuheenvuoron piti Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Tilaisuuden fasilitoi Päijät-Hämeen kesäyliopiston rehtori Riikka Harju.

Tuore teos päivittää käsityksiä sivistyksestä, vauraudesta ja edistyksestä. Se hahmottaa, millainen on tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus ja planetaarisesti sivistynyt ihminen. Lisäksi kirja kertoo, kuinka kestävämpää tulevaisuutta ja uutta sivistyskäsitystä voidaan tehdä todeksi.

Kirjan aihe on nyt entistä ajankohtaisempi. Suomalaisia ja koko ihmiskuntaa koettelee koronapandemia. Elämme historiallista aikaa, jossa isot palat liikkuvat sekä ihmisten arjessa että yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Kriisi tarjoaa mahdollisuuden yhteiskunnan uudistamiselle ja sille että emme tilanteen rauhoituttua palaa ”vanhaan normaaliin” vaan käytämme ajan paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Korona-ajan poikkeusoloissa korostuu jokaisen kansalaisen pientenkin tekojen suuruus ja merkittävyys.

Ratkaisukeskeinen tilaisuus

Julkistamistilaisuutta luonnehti, että puhujat esiintyivät henkilökohtaisella, omaa persoonaansa esiintuovalla tavalla. Esityksissä korostui parempaan tulevaisuuteen uskova ote ja sen rakentamiseen tarjottiin ratkaisuideoita. Tämä herätti yleisössä ja Chatissa luovaa yhdessä ajattelua. Syntyi tulevaisuusviritteinen dialoginen tila, jossa osallistujat pohtivat, miten uutta sivistysajattelua olisi mahdollista edistää Suomessa. Otteita yleisökeskustelusta:

- “Miten voisimme synnyttää sellaisen sivistysliikkeen, joka kykenee kyseenalaistamaan vanhaan palaamisen ja määrittelemään "uuden normaalin"?
- ”Mitkä tahot ovat ratkaisevassa roolissa uudenlaisen sivistyksen ymmärtämisen synnyttämisessä?”
- “Miten kouluopetusta tulisi kehittää, jotta lapset ja nuoret saisivat kasvatuksen edellä kuvailtuun sivistysihanteeseen?”
- “Onko ihmisen maailmansuhteen uudistuminen pelkästään älyllis-filosofinen kysymys? Mikä on tunteiden ja kehollisen kokemisen rooli sivistymisen prosessissa?”
- “Entä jos me aikuiset opiskeltaisiin lapsilta KAIROS-aikaa, jonka me olemme KRONOS-aikaan kadottaneet? Miksi ihmeessä opetamme sukupolvi toisensa jälkeen lapsillemme oman murheellisen ja tuhoavan aikamme? Me emme tiedä mitä todellisuus on, mutta lapset tietävät!”
- “Ovatko sivistys ja luovuus asioita, joihin mittaamisen ajattelu ei sovi? Menetämmekö mittaamalla niiden syvimmän olemuksen?”
- ”Miten kirjan saisi jokaisen kansanedustajan lukulistan kärkeen?”
- “Miten voin auttaa omalta osaltani kulttuurin muutoksessa?”

Merkittävä puheenvuoro

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen piti Sivistys vaurautena -teosta merkittävänä yhteiskunnallisena ja sivistyksellisenä puheenvuorona. Hänen mukaansa kirja tarjoaa holistisen näkemyksen paremmasta maailmasta ja laajentaa ymmärrystä siitä, millainen oppiminen ja käsitys sivistyksestä edistää siihen pääsemistä. Rationaalinen maailmankuva on tuonut paljon hyvää, mutta sen rinnalla pitäisi kyetä vahvistamaan kokemuksen kautta oppimista ja kehollisen tietämisen muotoja. Kuinka tiede ja taide voisivat keskustella paremmin keskenään ja löytyykö enemmän yhteistä kieltä?

Tilaisuuden järjestäjinä olivat tekijöiden lisäksi Basam Books, Lapinlahden Lähde, Päijät-Hämeen kesäyliopisto sekä SnellmanEDU.

Kirjan kuvataiteesta vastaa dosentti Ari Jaaksi. Hän on palkittu valokuvaaja, joka toteuttaa visuaalista näkemystään perinteisillä analogisilla kameroilla ja filmillä. Arille valokuvaaminen on todellisuuden tulkintaa, ei sen tallentamista.

Tekijöiden kotisivut:
Maria: 
mariajoutsenvirta.wordpress.com/  
www.linkedin.com/in/maria-joutsenvirta-70885599/ 
Arto: 
artosalonen.com
Ari: 
jaaksi.com

Kirjan Facebook-sivut: https://www.facebook.com/sivistysvauraus/
Kirjan Twitter-tili: @sivistysvauraus