Jaksamisen rajat

Merja Karjalainen kertoo kirjastaan Jaksamisen rajat – Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu Tarina kirjan takana -sarjassa:

Työuupumusta vastaan 2020-luvun työsuojelun keinoin

Kirjoittaminen on lahja, jonka arvon olen oppinut todella ymmärtämään vasta tietokirjaani kirjoittaessani – yli kolmenkymmenen vuoden mittaisen ammattikirjoittajan uran jälkeen.

Lahjan henkilökohtainen arvo on mittaamaton: olen viime vuosina rakentanut itseäni ihmisenä ja ammatillisesti uudestaan, kun olen saanut sanoittaa työuupumustani, sairastumistani ja toipumistani. Toisinkin olisi voinut käydä. Jos ylikuormituksen laukaisema aivojeni verenkiertohäiriö olisi ollut ohimenevää TIA-kohtausta massiivisempi, minulla ei ehkä olisi ollut enää koskaan voimia eikä kykyä kirjoittaa. 

Rakastin työtäni, kunnes aloin vihata sitä – niin kävi minulle, ja kuitenkaan kyse ei ole vain minusta. Työnsä uuvuttamia, rikkomia ja sairastuttamia työikäisiä on Suomessa kymmeniä tuhansia, ja sadat tuhannet kertovat työolotutkimuksissa työuupumusoireistaan. Meitä yhdistää kokemus työn kuormittavuuden lisääntymisestä ja palautumisen vaikeutumisesta. Terve ihminen väsyy ja lopulta uupuu, kun työ pitkäkestoisesti ottaa enemmän kuin antaa. Miten sellaiseen on varaa?

Käsittelen kirjassani paitsi työelämän muutoksia, myös työsuojelua, jonka kanssa olen ollut journalistina ja viestijänä tekemisissä 15 vuotta. Työturvallisuuslaki on nykymuodossaan kahdenkymmenen vuoden ajan velvoittanut työnantajia huolehtimaan siitä, että työnteon olosuhteet eivät vaaranna työntekijöiden henkistä ja fyysistä terveyttä. Miksi kuitenkin noin 20 000 ihmistä jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle, nykyisin yleisimmin mielenterveyssyistä?

Kirjassani kerron, miten työsuojeluviranomainen toimii ja miten oma tapaukseni eteni työsuojelutarkastusten jälkeen poliisitutkintaan, syyttäjälle ja lopulta käräjäoikeuteen. Kerron myös, mitä minulle noin seitsemän vuoden pituisessa prosessissa tapahtui – ja millaisen tuomion entinen työnantajani sai. Olen kirjoittanut itseni vapaaksi menneistä, oppinut tiedollisestikin uutta ja löytänyt, mitä seuraavaksi haluan edistää ja tehdä.

Työuupumus on nykytyöelämän työtapaturma, joka voi tulla kohdalle hyvin monenlaisissa tehtävissä ja ammateissa. Psykososiaalisen työkuormituksen tunnistaminen, rajoittaminen ja ehkäiseminen kuuluvat 2020-luvun työsuojeluun – ja työsuojeluosaaminen työnantaja- ja työyhteisötaitoihin. Tätä tietoisuutta haluan edistää.
 


Merja Karjalainen (kuvaaja: Tuulikki Pietilä)