Herkät johtajat

Mari Valonmeri kertoo kirjastaan Herkät johtajat Tarina kirjan takana -sarjassa:

Idea kirjoittaa kirja herkistä johtajista syntyi vähitellen. Aihe tavallaan löysi minut. Haaveilin kirjan kirjoittamisesta, mutta odotin oikeaa aihetta, joka veisi mukanaan.  Olen opiskellut johtamisen psykologiaa sekä kehittänyt useita vuosia vakuutus- ja finanssialalla työkykyjohtamista. Johtaminen on siis ollut jo pitkään kiinnostuksenkohteeni. Tiedän, miten suuri vaikutus johtamisella on ihmisten hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä organisaatioiden menestymiseen. Samaan aikaan näin pahoinvoinnin ja uupumisen lisääntyvän työpaikoilla. Herkkyyteni mahdollisti sen, että kiinnitin huomiota asioihin, jotka mielestäni olivat oleellisia, mutta joista ei vielä bisnesmaailmassa juurikaan puhuttu. Huomasin myös ”ennustavani” monia suuntauksia, joihin ihmisten ja työyhteisöjen kehittämistyössä oltiin menossa. Ryhdyin pohtimaan, että en varmasti ole ainoa, joka näin tuntee ja ajattelee. 

Herkkyys on ominaisuus, jota ei työmaailmassa vielä riittävästi ymmärretä. Sitä on tähän saakka käsitelty työelämäkontekstissa puutteena ja ongelmakeskeisesti. Herkkyyttä ei ole tyypillisesti pidetty johtajan hyvänä ominaisuutena. Halusin ravistella tuota stereotypiaa. Viimeisen sysäyksen kirjoittaa herkkyydestä johtajan hyvänä ominaisuutena sain, kun näin silloisen Opetusministeriön pääjohtajan twiittaavan, että herkkiä ihmisiä pitäisi kuunnella enemmän. Herkillä johtajilla on niitä ominaisuuksia, joita työelämä tällä hetkellä kipeästi kaipaa. 

Haluan kirjallani antaa uskoa ja tukea herkille ihmisille, jotta he ymmärtävät, että heissä ei ole mitään vikaa. Tarjoan myös työvälineitä oman herkkyyden kanssa elämiseen. Pääviestini on toiveikas. Haluan kirjassani keskittyä herkkyyden myönteisiin puoliin ja mahdollisuuksiin. Toivoisin, että herkkien ihmisten hyvät ominaisuudet pääsisivät loistamaan nykyistä paremmin. Herkät ovat edelläkävijöitä, kun mietimme, mihin suuntaan lähdemme työelämää kehittämään.

Kirjoitusprosessini oli vaiherikas. Ensimmäisiä ideoita kirjasta tein jo loppuvuodesta 2020. Kustannussopimuksen ja ensimmäiset haastattelut tein vuonna 2021. Olin silloisesta työstäni puolen vuoden vuorotteluvapaalla 2022. Taittoon kirjani lähti alkuvuodesta 2023. Varsinainen kirjoitusprosessi kesti reilun vuoden. Nyt jätän rakkaan lapseni lukijoiden huomaan!
 

Mari Valonmeri (kuvaaja: Anita Vartiainen)