Johtamista kehittämään

Pauli Juuti ja Sini Juuti  kertovat kirjastaan Johtamista kehittämään – Todellista vaikuttavuutta helposti ja tehokkaasti Tarina kirjan takana -sarjassa:

Keskustelimme usein kotona tyttäreni Sinin kanssa johtamisen kehittämisestä, sillä olin usein työni puitteissa matkoilla luennoimassa johtamisesta tai jonkin organisaation johtoa ja esihenkilöitä kehittämässä.

Lopulta ei ollutkaan ihme, että Sini päätti ryhtyä tekemään väitöskirjaa johtamisen kehittämisestä. Väitöskirjan ollessa loppusuoralla ehdotin Sinille, että tekisimme yhdessä kirjan tästä erittäin kiinnostavasta aiheesta. Tällainen ehdotus sisältää tietenkin riskejä, sillä isän ja tyttären välit voivat rikkoutua yhteisen kirjoitushankkeen myötä. Kuulumme onneksemme niihin, joiden välit vain paranivat kirjoitustyön edetessä. 

Kirjoitusprosessin myönteiseen etenemiseen varmaankin vaikutti, että meillä molemmilla oli yhteinen viesti kerrottavanamme. Sinille tämä viesti oli kirkastunut, kun hän oli haastatellut johtamisen kehittäjiä. Minun oli helppoa yhtyä Sinin ajatuksiin, omien lähes 50 vuoden aikana syntyneiden kokemusteni kautta.

Pyrimme kirjan avulla korostamaan, ettei johtaminen ole pääosin tiedollinen asia. Sitä ei siis myöskään voi kehittää pelkästään tietoja jakamalla.

Toinen viestimme on, että jokaisen johtajan ja esihenkilön on jatkuvasti reflektoitava johtamiseen liittyviä kokemuksiaan, muutoin on vaarana, että tunteet paakkuuntuvat ja esihenkilö menettää toimintakykynsä.

Kolmanneksi haluaisimme kannustaa organisaatioita tuomaan johtamisen kehittämisen työpaikoilla työn lomassa tapahtuvaksi toiminnaksi, sillä vain näin tehden voidaan nähdä kunkin työyhteisön erityisyys sellaisena kuin se todellisuudessa esiintyy.
 


Sini Juuti                                                                           Pauli Juuti