Johtamisvainu

Annastiina Mäki  kertoo toimittamastansa Johtamisvainu – Näkemyksellisyyttä johtamiseen -kirjasta Tarina kirjan takana -sarjassa:

Johtajuus on tuskaisan moniulotteinen ilmiö – ja juuri siksi niin kiintoisa. Ihmisten johtaminen ”yhden ismin” tai ”saman kauhan” periaatteilla tuskin tuo parasta tulosta. Tarvitaan ymmärrystä kanssatoimijoiden tarpeista, alati muuttuvasta toimintaympäristöstä ja omasta itsestä. Työssäni organisaatiokehittäjänä ja -tutkijana kohtaan päivittäin tilanteita, joissa korostuu johtajan kyky reflektoida. Uskon, että väsymätön reflektointi, yksin ja yhdessä muiden kanssa, tuottaa parempaa johtamista. Yhtenä kimmokkeena kirjalle on jo väitöstutkimukseni äärellä herännyt kiinnostus kompleksisuuden ymmärtämiseen johtamisvalmiutena. Lisääntyvä kompleksisuus kun edellyttää yhä tarkempaa vainukuonoa.

Koska tavoitteena oli moniääninen, tutkimustietoa ja käytäntöä yhdistävä teos, pyysin mukaan kirjoittajakuntaan johtajuutta eri näkökulmista ja taustoilla tarkastelevia huippuasiantuntijoita. Pian koossa oli ansioitunut joukko johtajuustutkijoita, työelämäkehittäjiä ja johtajia. Kirjoitus- ja toimitusmatka on ollut monivaiheinen ja innostava kokemus. Lukuisat sparrailut Psycon-kollegojeni ja muiden kanssakirjoittajien kanssa ovat jäsentäneet niin omaa johtajuusajattelua kuin kirjan tarinaa. Olen innoissani ajattelumme hedelmästä. On hienoa päästä tarjoamaan lukijoille ymmärrystä ja käytännön työkaluja oman ja organisaation johtamisvainun kehittämiseen.
Kirja koostuu kolmesta osasta, jotka tarkastelevat johtajuutta eri näkökulmista.  Hyvä johtajuus ei tapahdu tyhjiössä, vaan se muodostuu yhteisvaikutuksessa toimintaympäristön, yhteisön ja johtajan itsensä kanssa. Jotta johtaminen olisi aidosti vaikuttavaa, tulee johtajan pystyä tarkastelemaan ja kuulostelemaan kaikkia kolmea näkökulmaa. Me tämän kirjan kirjoittajat kutsumme tätä kykyä
johtamisvainuksi.
 


Annastiina Mäki (kuvaaja: Meeri Utti)