Nähkää meidät!

Ulla Särkikangas kertoo kirjastaan Nähkää meidät! – Miten vastata erityisperheiden hätähuutoon? Tarina kirjan takana -sarjassa:

Nähkää meidät! -teos syntyi halusta tehdä näkymätön näkyväksi. Maalata lukijalle kuva erityisperheiden arjesta ja elämästä, jotta heidät tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin nykyistä paremmin. Että oikeanlainen apu ja tuki saavuttaisi heidät ennen jokapäiväisen elämän kuormittumista ja kriisiytymistä.

Kirja on helppolukuinen ja kutsuva kokoelma perustelevaa tutkimustietoa, yleissivistävää kirjallisuutta, asiantuntijahaastatteluita sekä kokemustietoa. Se perehdyttää ensikertalaisen, se avaa uusia ovia jo aiheeseen tutustuneelle, se haastaa ja ideoi uutta sekä esittelee mielenkiintoisia, orastavia toiminta- ja ajattelumalleja. Sen pyrkii vaikuttamaan niin ruohonjuuritasolla kuin koko palvelujärjestelmän näkökulmasta. 

Teos rakentui kerros kerrokselta aiheeseen liittyvien esiintymisten ja sote-ammattilaisten kanssa käytyjen keskusteluiden kautta. Oman mausteensa kokonaisuuteen antaa Riikka Seppälän onnistunut kuvaus nepsyperheistä. Vaikeinta on ollut luopumisen tuska eli jättää pois ne monet tarinat ja tilanteet, jotka ansaitsisivat tulla kuulluksi ja nähdyksi.


Ulla Särkikangas (kuvaaja: Juho Vuohelainen)