Hyvä fiilis

Tony Dunderfelt kertoo kirjastaan Hyvä fiilis Tarina kirjan takana -sarjassa:

Miten psykologia ja psykologit voivat edistää kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia? Lääkärit, fysioterapeutit ja ravintotieteilijät ovat antaneet suomalaisille hienoja ohjeita ja opastusta fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Mutta miten käy psyykkisen kunnon ja mielen hyvinvoinnin? Vaikka elämme maailman onnellisimmassa ja tasa-arvoisimmassa maassa, niin on selvää, että ihmisillä on usein psyykkisesti vaikeata. Mielen hyvinvoinnin kehittämiseksi on satsattava sekä kansallisella että yksilöllisellä tasolla.

Hyvä fiilis -kirjan ensimmäisessä osiossa tarkastelen tieteellisen tarkasti mitä ihmisen psyykkisellä/tajunnallisella toiminnalla tarkoitetaan. Esitys perustuu humanistiseen psykologiaan ja fenomenologiseen tiedeperinteeseen ja varsinkin Lauri Rauhalan ihmiskäsitykseen. Tarkoitus ei ole käsitellä ihmisen biologisia toimintoja, kuten aivoja, vaan subjektiivista kokemuksellisuutta. Mielen hyvinvoinnin kehittäminen perustuu siis selkeään ihmiskäsitykseen, eikä vain irrallisiin ”temppuihin” tai hyviltä kuulostaviin juhlapuheisiin.

Kirjan toisessa osassa on yksityiskohtainen kuvaus mielen hyvinvoinnin harjoituksista: Itsetuntemus, mielen rauhoittaminen, joustava ajattelu, tunnetietoisuus, positiivisuus, tietoisuuden kohdistaminen ja ihmisen sisäiset voimavarat. Kirjan kolmannessa osassa käydään läpi harjoitusten ja mielen hyvinvoinnin kehittämisen yhteiskunnallisia merkityksiä.

Hyvä fiilis perustuu neljänkymmenen vuoden kokemukseeni psykologina. Olen yrittänyt ilmaista vaikeat psykologiset asiat mahdollisimman selkeästi ja käytännönläheisesti, jotta voisimme tehdä Suomesta mielen hyvinvoinnin kehittämisen edelläkävijä maan, kansainvälisestikin.
 


Tony Dunderfelt (kuvaaja: Tuulia Repo)