Haaveilijat ja toteuttajat

Emilia Suviala ja Reeta Niemisvirta kertovat kirjastaan Haaveilijat ja toteuttajat – Luovuuden vastavoimat Tarina kirjan takana -sarjassa:

Kirja sai alkunsa syyskuussa 2020 Atlantin ylittävässä videopuhelussa, jonka aiheena oli ammatillinen kehittyminen. Emilia kaipasi tukea saattaakseen ideansa muiden nähtäväksi, Reeta taas halusi tietää, voisiko hänkin löytää itsestään kykyjä luovuuteen ja sen hyödyntämiseen. Vaikka olimme siskoksina eläneet lapsuutemme samassa perheessä ja jakaneet samanlaisen kasvatuksen, luonteemme ja toimintatapamme erosivat toisistaan. Emilia tapasi haaveilla ja ideoida yksin, kun taas Reeta toimi luontevasti muiden kanssa ja sai asioita aikaan. Erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet olivat johdattaneet meidät hyvin erilaisiin ammatteihin ja asiantuntijuuteen. Psykologina Emilia tiesi paljon ihmisen sisäisestä maailmasta, kun taas Reetalla oli juristina vahva kokemus käytännön yrityselämästä. Myös elinpiirimme poikkesivat toisistaan. Emilian asuttama Piilaakso Kaliforniassa oli luovana ympäristönä erilainen kuin Reetan kotikaupunki Helsinki.

Meitä yhdisti halu ymmärtää toisenlaista lähestymistapaa. Vaikka emme olleet koskaan ennen yli 40 vuoden aikana tehneet yhteistyötä, nyt erilaisten tieto- ja kokemuspohjien yhdistäminen kirjoittamalla tuntui meistä molemmista luontevalta tavalta oppia aiheesta lisää. Yhteinen kirjaprojekti toikin meidät lähemmäksi toisiamme kuin koskaan aikaisemmin.

Ensimmäinen oivallus syntyi, kun luovuuden teorioita kartoittaessamme havaitsimme, että meille ominaiset toimintatavat sopivat tieteessä yleisesti käytettyyn luovuuden määritelmään: Emilian haaveilutaipumuksen ansiosta luovasta lopputuloksesta voisi tulla ainutlaatuinen ja Reetan toteutusvalmiuden ansiosta hyödyllinen. Päätimme kokeilla, miten kirjan kirjoittaminen onnistuisi Haaveilijan ja Toteuttajan, Emilian ja Reetan, näkökulmista katsottuna.

Mitä enemmän tarkastelimme luovuuden prosessia tästä näkökulmasta, sitä selkeämmin ymmärsimme, että luovuuden ydintä määrittävät erilaiset vastavoimat. Vastavoimien syklinen vuorovaikutus oli katalysaattori, joka pitää luovuuden liikkeellä. Laajan tiedonkeräämisvaiheen, idean pyörittelyn ja erilaisten näkökulmien tarkastelun jälkeen oivalluksemme oli oikeastaan hyvin yksinkertainen: vastustamisen sijaan meidän olisi opittava hyödyntämään vastakkaisuuksia luovuuden toteutumiseksi. Prosessin tuloksena hahmottelimme kahdeksan vastavoimaa, jotka voidaan jakaa haaveilun ja toteutuksen kehiin sen mukaan, miten ääripäät ovat läsnä prosessin kahdessa eri vaiheessa.
Haastattelimme kirjaa varten yhteensä 13 yrityselämän ja perinteisempien luovien alojen edustajaa. Haastattelut täydentävät tieteellisiin psykologisiin tutkimuksiin perustuvia näkemyksiämme. Kerromme myös henkilökohtaisista kokemuksistamme luovasta prosessista eli tässä tapauksessa kirjan kirjoittamisesta. Yhteistyömme edetessä kävimme kokemusasiantuntijoina läpi melkeinpä kaikki luovan prosessin vaiheet.


Emilia: Haluni ymmärtää asioiden väliset yhteydet syvällisesti johtaa usein siihen, että en koskaan pääse toimintaan asti, kun aina on jokin uusi näkökulma tai taso pohdittavana. Ennen pitkää turhaudun, jos en näe työni tuloksia. Idea yhteisestä kirjasta ei olisi toteutunut, ainakaan tässä muodossa eikä näin nopeassa aikataulussa, ilman yhteistyötä ja Reetan kykyä saada asioita aikaan.

Reeta: Pidän itseäni aika vahvasti Toteuttajana. Etenen nopeasti ja keskityn toimintaan, jossa pyrin löytämään parhaan vastauksen käsillä olevaan ongelmaan. Saankin aikaan näkyviä tuloksia nopeasti ja tehokkaasti. Mutta harvemmin pysähdyn miettimään toimintani pohjimmaisia syitä tai omia tarkoitusperiäni, ja siksi tulen helposti toistaneeksi ennestään tuttuja kaavoja. Pelkään, että ajan myötä tekemiseni muuttuu merkityksettömäksi suorittamiseksi. Emilian idearikkaus on herättänyt minussa ajatuksia ja innostanut minutkin näkemään monia asioita uudella tavalla.
 


Emilia Suviala (kuvaaja: Damien Maloney)              Reeta Niemisvirta (kuvaaja: Hanna Solomon)